مقاله نرخ بهينه رشد نقدينگي در اقتصاد ايران در چارچوب الگوهاي تعادل عمومي پوياي تصادفي كينزي جديد (DSGE) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مدلسازي اقتصادي از صفحه ۷۷ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: نرخ بهينه رشد نقدينگي در اقتصاد ايران در چارچوب الگوهاي تعادل عمومي پوياي تصادفي كينزي جديد (DSGE)
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نرخ بهينه رشد پول
مقاله قاعده فريدمن
مقاله تعادل عمومي پوياي تصادفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: صفرزاده اسماعيل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر نرخ بهينه رشد پول در چارچوب الگو‌هاي تعادل عمومي پوياي تصادفي کينزي ‌جديد براي اقتصاد ايران محاسبه شده است. الگو از يک دولت و سه عامل بخش خصوصي: شامل يک جمعگر، i خانوار و j بنگاه تشکيل شده است. خانوارها و بنگاه‌ ها از قدرت انحصاري عرضه نيروي کار و محصولات خود به جمعگر برخوردار هستند كه اين امر امکان تصريح چسبندگي ‌هاي اسمي در دستمزد و قيمت را تسهيل مي ‌کند. چسبندگي ‎هاي اسمي و حقيقي قيمت‌ و دستمزد در الگو بر اساس هزينه‌ هاي تعديل درجه دو روتنبرگ تبيين شده است. نتيجه شبيه ‌سازي الگو نشان مي ‌دهد كه قاعده پولي فريدمن در اقتصاد ايران صادق نبوده و نرخ بهينه تورم و رشد نقدينگي در اين اقتصاد به طور فصلي به ترتيب ۲ و ۳٫۰۰۳ درصد است.