سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حبیب رحیمی – دانشجوی دکتری زلزله شناسی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
حسین حمزه لو – استادیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
عزیز ناسوتی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

توالی پسلرزههای زلزله سیلاخور با بزرگی ML=6 که در روز یازده فرودین ۱۳۸۵ در منطقه بروجرد از استان لرستان رخ داد برای تجزیه و تحلیل و برآورد ساختار فرکتالی فضایی و توزیع بزرگی پسلرزهها استفاده شد که مقدار فاکتور لرزه خیزی(b-value)در این منطقه با استفاده از رابطه کوتبرگ-ریشتر ۰٫۰۸± ۰٫۴۵ بدست آمد که در مقایسه با مناطق دیگر دارای مقدار کمتری است که حاکی از این است که در این منطقه تعداد زلزله های کوچک نسبت به زلزله های بزرگ کم است. همبستگی مکانی در این مطالعه برای بعد فرکتالی فضایی منطقه ۰٫۱۶±۱٫۵بدست آمد که دلالت بر توزیع نزدیک به دو بعدی در منطقه دارد که به مفهوم توزیع یکنواخت پسلرزهها در روند زون پسلرزههاست. رفتار افت کاهشی پسلرزهها با زمان با استفاده از رابطه اموری اصلاح شده مورد بررسی قرار گرفته وروابط مابین پارامترهای D و P ؛ b-valueمورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.