مقاله نردبان سلوک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۶ در پژوهشنامه ادب حماسي (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۷۹ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: نردبان سلوک
این مقاله دارای ۳۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معراج
مقاله معراج نامه ها
مقاله سفرنامه ها
مقاله سفرهاي روحاني در ادب فارسي
مقاله عربي و ساير ملل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اوجاق علي زاده شهين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سخن نو درباره انديشه کهن حماسه هاي عرفاني و سفرنامه هاي روحاني گفتن اگر چه محال نيست، بس دشوار مي نمايد، بويژه سخن گفتن از سنت ديرينه ديرپاي حکايت پرواز و معراجِ روح آدمي به سوي جايگاه برينِ ديرين، چه به صورت داستان هاي معراج و چه در قالب حکايت هاي تمثيلي رمزي پرواز مرغان روح.
سخن از حکايت سفرنامه روح آدمي است؛ يعني معراج. موضوع معراج نامه ها سفر است. مسافران معراج نامه ها، شارحان سفرنامه روح خويشند. آنان حکايتِ سفرِ خويش از عالم خاک به افلاک را بازگو مي کنند. مسافران اين سفر زائراني هستند که پله هاي نردبان سلوک را مي پيمايند و موانع و منازل و افلاک را در مي نوردند، تا به معرفت، حقيقت و زيارت حق نايل شوند.
نقل سفرنامه هاي روحاني ـ معنوي اگرچه با زبان معيار هنجار قابل بيان نيست، اما اين مسافران محاکات اندوه خويش را در حيطه فرازماني، در شرايط فرامکاني و با بياني فرازباني بازگو مي کنند. همين ويژگي هاي فراهنجار است که اصالت نو شدن اين آثار را با پيشينه سنت، ريشه دار مي گرداند و قرون متمادي توجه شاعران و نويسندگان را به خود معطوف مي دارد.
اين مقاله سعي دارد تا از ميان آثار مکتوب موجود ادبي ايران و جهان، پيش گاماني را که به بيان سفر معنوي خويش ـ معراج ـ پرداخته اند، برجسته ترين آن ها را بر شمارد. بويژه متعالي ترين آن ها يعني معراج مقدس حضرت رسول (ص) که تاثيرگذارترين آن ها بر ساير معراج ها نيز بوده است، تا شيوه بيان هر يک را در معراج روحاني، عقلاني و انفسي آنان در طريق پيمودن مدارج نردبان سلوک، از زبان ايشان بازگويد.