سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حسن آقایی –
اصلان سلوکی –

چکیده:

به طور کلی تجهیزات حفاظتی کنار جاده به منظور حفاظت وسایل نقلیه از برخورد با خاکریزها یا موانع کنار جاده و یاجلوگیری از سقوط به پرتگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند. این تجهیزات باید در جایی نصب شوند که خطر انحراف وجود دارد تا هم وسیله نقلیه منحرف شده را مجددا به مسیر خود بازگردانند و هم سرنشینان و عابرین عبوری در کنار مسیر، از ایمنی لازم برخوردار شوند.
حفاظتهای ایمنی باید با توجه به کلیه ضوابط ایمنی و با دقت به نکاتی مانند حفظ جان سرنشینان به هنگام برخورد و انحراف، و با توجه به نیروی وارده بر سرنشینان و عابرین کنار مسیر و نصب شوند.
بنابراین باید این حقیقت را مد نظر داشت که با توجه به منافع نصب حفاظتهای ایمنی که عمده ترین آن جلوگیری از خسارتهای جانی و مالی سنگین است. انتخاب محلهای نصب و چگونگی نصب حفاظتها و همچنین تعمیراتشان در فواصل زمانی مشخص، بایستی به دقت و با روشهای صحیح و مناسب صورت پذیرد تا در هر لحظه از زمان قابلیت انجام نقش خود را درجلوگیری از صدمات جبران ناپذیر به وسایل نقلیه، سرنشینان و عابرین پیاده داشته باشند.