سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین مهرآوران –
ساناز زبانی –
روزبه قوسی –

چکیده:

آلودگی صوتی با ایجاد آسیب های فیزیولوژیکی و سایکولوژیکی سلامت افراد جامعه را دچار مشکل نموده، و ضمنا خطاهای انسانی، احتمال وقوع حوادث و تصادفات شهری را بمیزان قابل توجهی افزایش میدهد.برای اینکه بتوانیم در مورد میزان آلودگی صداو وضعیت انتشار صوتی منطقه ای اظهارنظر نمائیم، ابتدا لازم است صدا در آن نقاط محاسبه نموده و سپس با استفاده از نرم افزار مدلسازی، نقشه های صوتی را بشکل کانتورهای رنگی رسم نمائیم. با بررسی نقشه های صوتی میتوان در خصوص وضعیت آلودگی صوتی هر منطقه و تعیین مناطق بحرانی از نظر صدا مطلع گردید.در این گزارش نحوه فرآیند مدلسازی، استفاده از نقشه ها و کانتورهای رنگی نرم افزار مدلساز صدا و ارزیابی و پایش زیست محیطی مناطق موردنظر و تعیین مناطق با تراز صوتی بالا یا نقاط بحرانی وهمینطور اعتبارسنجی مدل تحت بررسی قرار میگیرد.