سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا گرمسیری – دانشجوی کارشناسی ارشد فراوری مواد معدنی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به مجموعه لوله های متصل به هم که وظیفه انتقال شدت جریان هوای فشرده معینی را به محل مصرف درون معدن بر عهده دارند شبکه هوای فشرده می گویند . در یک شبکه، طول خط لوله ها
و شدت جریان عبوری از آنها تابع شرایط عملیاتی می باشد و قابل تغییر نیست، اما قطر لوله ها می تواند بطور دلخواه انتخاب شود . قطر انتخاب شده در میزان افت فشار، عملکرد تجهیزات مصرف
کننده هوای فشرده و هزینه های عملیاتی تاثیر گذار است . از این رو انتخاب قطر مناسب برای هر خط لوله از اهمیت ویژه ای برخوردار است . بدین منظور برای افزایش دقت محاسبات و جلوگیری از بروز خطا، نرم افزاری با زبان ویژوال بیسیک طراحی شد که قادر است شدت جریان هوای فشرده مورد نیاز هر کارگاه را محاسبه نماید . علاوه بر آن محاسبه افت فشار درون هر یک از لوله ها با ۶ رابطه مختلف و مقایسه آن با افت فشار مجاز و در نهایت تعدیل شبکه ای متشکل از حداکثر ۱۰ کارگاه از خصوصیات آن است . در پایان نیز کاربر امکان ذخیره نتایج، گزارش گیری و چاپ نتایج را نیز دارد .