سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نخستین همایش علمی تخصصی حفاری در معادن

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه سخی – دانشجوی فیزیک ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
پریا پارسائی – کارشناس مهندسی استخراج معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
آزاده حجت – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
آسیه حکمت – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

حفاری بعنوان یکی ازمهمترین مراحل عملیات اکتشافی محسوب می شود . حفاریهای اکتشافی ، در بر گیرنده اطلاعات ارزشمند متعددی است که از آن جمله می توان به دانسیته شکستگیها و RQD اشاره نمود امروزه برای ارزیابی کیفیت توده سنگ در یک محل و بررسی تغییرات آن در عمق و در جهات مختلف، استفاده از این دو پارامتر ، که رابطه مشخصی نیز با یکیدگر دارند، رایج و متداول است.
در این مقاله به تشریح توانایی های نرم افزار Joint Log که توسط نویسندگان این مقاله تهیه شده، پرداخته میشود. پس از بیان الگوریتم حاکم بر نرم افزار، چگونگی فرایند داده های ورودی مطرح شدهو سرانجام خروجی گرافیکی نرم افزار و کاربردهای متنوع آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این نرم افزار می تواند به عنوان ابزاری مناسب درتجزیه و تحلیل ویژگیهای ژئومکانیکی چاه های حفاری و تفسیر کانی زائی های مختلف در کانسارها بکار گرفته شود.