سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جواد طاهری تهرانی – کارشناس مهندسی صنایع

چکیده:

در این مقاله ابتدا ادبیات موضوع مد یریت هوشمندانه بر تامین منابع مورد نیاز سازمانها ، دلایل و اهمیت استفاده از اینگونه سیستمها و توضییحاتی در ارتباط با فرمولاسیون سیستم طراحی شده ارائه گردیده . سپس بعنوان مطالعه موردی یک شرکت تولید کننده فرآورده های نسوز در کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ه است . لازم به ذکر است فرمول های بکار گرفته شده درطراحی این سیستم بر اساس مبانی ریاضییات و اصول و فرمول های شناخته و اثبات شده مباحث کنترل موجودی ها می باشد ( مدل( EOQ اعتبار مدل و کاربردی بودن سیستم طراحی .شده از طریق نظر سنجی از خبرگان ، شبیه سازی و م طالعه موردی ، مورد آزمون قرار گرفته است . نتایج حاصل شده از مطالعه موردی سیستم نشان دهنده کاهش چشم گیر هزینه های مستتر در بخش موجودی ها و دهها دستاورد دیگر است که در مجموع سازمانهای تولیدی صنعتی کشور را به سمت استفاده بهینه از منابع و سرمایه های در دسترس س وق می دهد . رویکرد این سیستم به سمت کاهش سطح موجودی انبار تا سطح بهینه است ، ضمن انکه امکان اتخاذ تصمیمات درست بر اساس اطلاعات مستند و تخصیص بهینه منابع محدود به هنگام بروز محدودیتها و بحرانهای مالی را فراهم می سازد ، همچنین امکان استفاده بهینه از تخفیفهای مقرون به صرفه به هنگام خرید بر اساس آگاهی و محاسبات دقیق ، نه براساس حدس و گمان را برای مدیریت مهیا می سازد ( تصمیم سازی و ایجاد آلترناتیوهای متعدد جهت تصمیم گیری ) و امکان تعیین استراتژی های گوتاه ، میان و بلند مدت را در ارتباط با موجودی ها بوجود می آورد . ورودی های سیستم طراحی شده ( نرم افزار )
شامل اطلاعاتی بنیادی است که توسط تحلیل گر محاسبه شده و به سیستم وارد می گردد ، این محاسبات شامل پیش بینی های تقاضا بر اساس مدل های آماری ، محاسبه سطح ذخیره احتیاطی ، محاسبه هزینه نگهداری موجودی ها ، هزینه ثبت سفار ش موجودیها ، اطلاعات ثابت و … می باشد . معادلات ریاضی خط و منحنی هزینه های مربوط به سیستم موجودی بر اساس مبانی ریاضیات محاسبه شده است که در تشخیص هزینه ها نسبت به مقدارهای مختلف سفارش بسیار اثر بخش است همچنین سیستم قادر می باشد علاوه برمواد اولیه ، کلیه قطعات ، مواد مصرفی وکالاهای مورد نیاز یک مجموعه تولیدی صنعتی را دریک دوره یک ساله پوشش دهد و با محدودیتی در زمینه نوع ، تنوع و تعداد اقلام در هرگروه مواجه نخواهد شد.