سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسن مهدیزاده – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده شیمی و مواد – گروه پژوهشی متالوژی ایران – تهران
معصومه رعیت پور – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده شیمی و مواد – گروه پژوهشی متالوژی ایران – تهران

چکیده:

تخریب لوله های بویلر بخصوص لوله های سوپرهیتر و ری هیتر از عوامل مهم خروج های اجباری واحد های بخاری است که این عامل هزینه قابل توجهی بر نیروگاه ها تحمیل می کند . به همین دلیل اطلاع از وضعیت متالورژیکی لوله ها و یابه عبارتی ارزیابی عمر باقیمانده آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است . این موضوع برای نیروگاه هایی با طول عمر بالای ۱۰۰۰۰۰ ساعت اهمیت بیشتری می یابد . فرآیند تخمین عمر به صورت مرحله ای صورت می پذیرد یعنی از روشهای ساده محاسباتی شروع و به روشهای هزینه بر و طولانی مدت مخرب ختم می گردد . جهت کاهش هزینه و زمان ارزیابی و با استفاده از تلفیق روش های محاسباتی وغیر مخرب نرم افزار تخمین عمر باقیمانده تهیه گردیده است . در این نرم افزار تنش وارده به لوله ها با استفاده از روابط تحلیلی و روش آنالیز اجزای محدود محاسبه می شود . برای تعیین دمای فلز از پارامتر های سختی، ضخامت لایه اکسیدی سمت بخار و استاندارد TRD استفاده شده است . عمر باقیمانده لوله ها با استفاده ازرابطه لارسون – میلر، خواص گسیختگی تنشی اسمی و قانون کسر عمر باقیمانده تخمین زده می شود . همچنین نرم افزار بصورتی تهیه گردیده اس ت که امکان کار باآن برای کارشناسان مربوطه آسان باشد . در این مقاله مدل انتخاب شده، نحوه محاسبه دما و تنش، نحوه ارزیابی عمر باقیمانده و سایر مراحل نرم افزار توضیح داده شده است .