سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کبری فرهنگیان – کارشناس شیمی، مسئول آزمایشگاه شیمی مرکزی شرکت آب و فاضلاب روستایی خرا

چکیده:

با توجه به اهمیت تقسیم بندی منابع آب با استفاده از تیپ شیمیایی آنها و بدست آوردن شناخت جامع بوسیله این طبقه بندی تخصصی نرم افزازی طراحی شده است که می تواند با رعایت کلیه اصول متداول مربوط به تعیین تیپ شیمیایی آب، داده های حاصل از آنالیز شیمیایی را دریافت و تیپ شیمیایی نمونه ارسالی را تعیین کند. اطلاعات تمام آزمایشگاهها در برنامه اکسل وجود دارد و تمام کارشناسان آزمایشگاهها و کارشناسان بخشهای نظارتی به سادگی می توانند با اکسل کار کنند لذا زبان برنامه ویژوال – بیسیک و در محیط اکسل انتخاب شده که در یک لحظه می تواند نتایج ۲۰۰۰ نمونه را بدست آورد. برای طراحی این نرم افزار بر فرض یونی بودن آب و ترتیب واکنش پذیری در کاتیون ها و آنیون ها مقادیر مربوط به هر ترکیب بر حسب میلی اکی والان بدست آمده و بعد از مقایسه با بقیه داده ها ترکیب مشخصه و در نتیجه تیپ شیمیایی تعیین می گردد.