سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سعید محمدصادق – پژوهشگاه نیرو – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایران
گلاله رحیمی – پژوهشگاه نیرو – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایران
حسین عسگریان ابیانه – پژوهشگاه نیرو – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایران

چکیده:

با توجه به شرایط و اهمیت پستهای فشار قوی و به منظور حفظ تداوم و بهره برداری وجلوگیری از بی برقی شدن خطوط به واسطه بروز خطا و یا اشکال روی سایر خطوط و اجزای پست نظیر کلیدها، شینه هاو … از روشهای متفاوتی در شینه بندی پستها استفاده میشود . در بین انواع شینه بندیها، سیستم شینه بندی دوبل با توجه به قابلیتهای مناسب جهت تامین اهداف فوق الذکر بسیار متداول می باشد . در این طرح از شینه بندی ، کلیدهای ارتباط دهنده شینه ها به یکدیگر دارای حفاظتی از نوع جریان زیاد بوده که تنظیم مناسب آنها در پشتیبانی از حفاظت خطوط متصل به پست و جلوگیری از بی برق شدن بی مورد پست دارای اهمیت به سزایی می باشد . در این مقاله ابتدا به الگوریتم تهیه شده جهت تنظیم این رله ها اشاره شده ، سپس در خصوص نرم افزار تهیه شده و نتایج بدست آمده از اجرای آن برروی شبکه ۱۳۲ کیلوولت آذربایجان توضیحاتی ارائه گردیده است .