سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس مجدی – گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
پریش نعمتی – واحد طراحی، شرکت فنی و مهندسی درنا آوند، تهران

چکیده:

در این مقاله نرم افزار «تونل آنالیزر» معرفی می گردد. این برنامه قابلیت بررسی بارها وارد بر تونل را مطابق روش دلخواه کاربر دارا بوده و شامل کتابخانه ویژه ای از تئوری های فشاروارد بر تونلها می باشدکه گزیده ای از آنها بعنوان مثال در پیوست مقاله آمده است. از ایین رو برنامه «تونل آنالیزر» مادامی که فشارهای وارد بر تونل را تحلیل می کند به تحلیلگر نیز همزمان آموزش می دهد که چگونه از تئوریهای مختلف استفاده نماید. در پایان نتایج مثال نمونه ای نیز ارائه می گردد تا بدین وسیله نقش موثر برنامه در آنالیز بارهای وارد بر تونل برای کاربر روشن گردد.