سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا آقامحمدی – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور واحد تحصصی مطالعات سیستم
سعید سپاسی – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور واحد تحصصی مطالعات سیستم
نصرالله پوزش – توزیع برق بوشهر

چکیده:

در این مقاله، نرم افزاری که برای انجام مطالعات شبیه سازی عدم تعادل بار بر روی فیدرهای توزیع در حوزه زمان و بررسی تاثیر آن بر افزایش تلفات و اشغال ظرفیت فیدر و همچنین امکان بررسی تاثیر متعادل سازی بکمک جبران سازهای توان راکتیو، تهیه گردیده است معرفی می شود. این نرم افزار بر اساس کمیاب ولتاژ،جریان و ضریب قدرت اندازه گیری شده در ابتدای فیدر برای هر دوره زمانی تا چندین روز، قادر است بر اساس محاسبات پخش بار سه فاز نامتعادل و وضعیت عدم تعادل جریان شاخه ها و ولتاژ پایه های فیدر و همچنین تلفات آن را در حوزه زمان برای کل دوره اندازه گیری محاسبه نماید.همچنین این نرم افزار بکمک جبران سازهای توان راکتیو قابل کنترل بر اساس میزان عدم تعادل جریان که می توانند در هر نقطه یا نقاط فیدر نصب گردند، قادر است مطالعات متعادلسازی جریان فیدر را انجام دهد. با انجاممطالعات متعادلسازی بصورت ایده ال، نرم افزار قادر است سهم عدم تعادل را در ایجاد تلفات انرژی فیدر و همچنین اشغال ظرفیت فیدر محاسبه نماید.همچنین با انجام مطالعات متعادلسازی بهینه می تواند مناسبترین تعادل و محل جبرانسازها را در طول فیدر بمنظور کاهش تلفات، ظرفیت اشغالی و هزینه ها تعیین نمود.