سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرزاد اسکندری – مدیرگروه پژوهشی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی علوم و فنو

چکیده:

سیستم سلاح شناور به منظور عملیات یکپارچه انواع حساسه ها، سلاح ها و سایر تجهیزات شناور طراحی می گردد.هدف از این مقاله ارائه اصول طراحی سیستم سلاح یک شناور می باشد در این مقاله عوامل مختلفی که در بالا بردن احتمال برخورد گلوله به هدف موثر می باشند مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند. یکی از ویژگیهایاین مقاله، طراحی و انتخاب اجزاء یک سیستم سلاح براساس روابط تحلیلی است. دیگر اینکه کلیه پارامترهای مهم در یک سیستم سلاح و ارتباط بین آنها استخراج شده و به صورت یک نرم افزار ارائه شده است هرچه اطلاعات ورودی این نرم افزار از قبیل : دقت تجهیزات شناور و اژدر و خصوصیات محیط دریا دقیقتر باشد احتمال نهایی دقیقتر و قابل استنادتر می گردد. این نرم افزار برای کلیه شناورهای سطحی و زیرسطحی مورد استفاده قرار می گیرد.