سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهران میرشمس – دانشکده مهندسی هوافضا- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، استادیار
حسن کریمی – دانشیار
حسن ناصح – کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا

چکیده:

هدف از این مقاله، معرفی نرم افزار طراحی مفهومی موشک حامل سوخت مایع چند مرحلهای LVCD میباشد. این نرم افزار، برای پایین آوردن هزینه چه از نظر نیروی انسانی و چه از نظر زمانی در فاز طراحی مفهومی موشک حامل سوخت مایع تهیه شده است. کاربر با آموزش اولیه نرم افزار و آشنایی با مفاهیم اولیه طراحی و همچنین معادلات جرمی-انرژتیک موشک حامل، به آسانی قادر به کار با نرم افزار LVCD می باشد. الگوریتم طراحی مفهومی مورد استفاده در این نرمافزار، براساس بهینه نمودن ترکیب پارامترهای اصلی طراحی آن میباشد. به منظور بهینه کردن پارامترهای اصلی طراحی ١٠ زیرالگوریتم در این روش طراحی ارائه و برنامه نویسی شده اند. در نتیجه بکارگیری روش فوق، توزیع جرمبین مراحل با هدف حمل بیشترین جرم محموله به مدار، تغییرات زاویه پیچ در طول مسیر حرکت با هدف رسیدن به بیشترین سرعت نهایی با تامین حداقل افت سرعت ناشی از جاذبه و همچنین حداقل شتاب محوری در هر مرحله از موشک حامل بهینه می شوند. پارامترها با درنظر گرفتن اثر محدودیتها و معیار بهینه گی در یک تعامل متقابل بهینه میگردند (بهینه سازی چند پارامتری). ارزیابی و صحه گذاری نرم افزار تهیه شده، با استفاده از اطلاعات نمونه هایی از موشک های حامل دو مرحله ای و سه مرحله ای موجود انجام شده است.