سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: سومین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
محمدعلی ترکمانی – واحد پژوهش کارخانجات مخابراتی ایران، شیراز
علی بیات –
سیدحسین احمدی –
محمدرضا خدابخشی –

چکیده:
در طراحی سیستم های برق خورشیدی به صورت متصل به شبکه وقطع از شبکه، تعداد باتری های مورد نیاز، پنلهای مورد نیاز، شارژ کنترلر و اینورتر مناسب محاسبه میشود. همچنین باید میزان فضای مورد نیاز جهتنصب پن لهای خورشیدی، هزین هها و محاسبات مربوط به بازگشت سرمایه و میزان گازهای گلخانه ای که با انجام پروژه های خورشیدی به جو وارد نمی شود، محاسبه شود. برای انجام این محاسبات از نرم افزارها یا صفحات گسترده زیادی استفاده شده است که در سایت های اینترنتی موجود م یباشد. شرکت های مختلف برای تبلیغ کالاهای خود از این محاسبه کننده های صفحه گسترده اکسل استفاده کرده و سیستم پیشنهادی خود را با مشخصات قطعات تولیدی خودشان ارائه م یدهند. خرید این قطعات در کشور ما میسر نمی باشد. البته در برخی از آنها فرمو لهای محاسبه نیز ارائه نمی شود و نیز نمیتوان از محاسبات نهایی مطمئن شد. همچنین قیمت بالای این نرم افزارها و زبان مورد استفاده در آنها ( انگلیسی ) و گستردگی بسیار زیاد این نرم افزارها که هر کدام برای کاربردخاصی طراحی شده اند، باعث شده است که یک نرم افزار به زبان فارسی برای محاسبات سیست مهای خورشیدی مختلف طراحی نماییم . محاسبات این نرم افزار برای کاربردهای مختلف در شهرهای ایران بومی سازی شده است. مقایسهاین نرم افزار این با نرم افزارهای کاربردی دیگر نیز ارائه میگردد. با توجه به منبع باز بودن این نرم افزار قابلیت گسترش و توسعه نسخه های بعدی به راحتی و رایگان انجام م یشود.