سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناصر مهدوی طباطبایی – استادیار گروه برق، دانشکده فنی دانشگاه تربیت معلم تبریز، تبریز، ایرا
پروین اسماعیلی – گروه برق، دانشکده فنی دانشگاه تبریز، ایران

چکیده:

در این مقاله طراحی و پیاده سازی نرم افزار تعرفه های برق بر اساس تفسیم بندی اطلاعات مدون در تعرفه ها انجام شده است . برای این منظور مقادیر نرخ دیماند و انرژی مصرفی به همراه سایر شرایط تعرفه ها در نظر گرفته شده اند . از امکانات ویژه این نرم افزار قابلیت اتصال آن به کنتورهای دیجیتالی سه فاز و پیشنهاد تعرفه بهینه برای مشترکین می باشد . برای نمونه محاسبات تعرفه برای تعدادی از مشترکین برق منطقه ای آذربایجان صورت گرفته است .