سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی فرضی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی
محمدحسین کوثری – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

تعیین ضریب هدایت گرمایی مخلوط گازها چه از طریق آزمایشگاهی و چه محاسباتی، پیچیده تر از گاز خالص می باشد . در این کار یک نرم افزار جامع با کاربری آسان برای محاسبه ضریب هدایت گرمایی مخلوط گازهای تک اتمی و چنداتمی در چگالی پایین ارائه گردیده است . در این مطالعه، پارامترهای پتانسیل بین مولکولی با استفاد ه از داده های دقیق هدایت گرمایی تجربی سیستم های دوتایی به دست آمده است . با بکارگیری پارامترهای جدید، محاسبه هدایت گرمایی مخلوط های چندتایی گازهای نادر درکسرهای مولی و دماهای مختلف امکان پذیر می باشد . به علاوه، به کمک نرم افزار جدید ارائه شده، ضریب هدایت گر مایی مخلوط دوتایی تعدادی از گازهای چنداتمی محاسبه می شود . همچنین به کمک آن می توان ضرایب هدایت گرمایی اجزای خالص را در محدوده دمایی وسیعی محاسبه کرد .