سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا کمالیان – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، دانشجوی دکترای دانشگاه Cardiff
صادق یاری – موسسه ملی اقیانوس شناسی و ژئوفیزیک ، ایتالیا

چکیده:

این مقاله به نتیج تحقیقی دررابطه با روش ها و منابع اطلاعاتی مختلف برای پیش بینی جزر و مد در سواحل و میانه ی خلیج فارس پرداخته است که در طی آن یک بانک اطلاعات مکان مرجع از داده های جزر و مدی و یک نرم افزار مکان مرجع حاوی روش های پیش بینی Harmonic Method و Simplified Harmonic Method (SHM) برای پیش بینی جزر و مد در هر نقطه از خلیج فارس تهیه شده اند. مقاله ی حاضر روشهای محاسباتی و اطلاعات جزر و مدی به کار رفته در مدل و قابلیت ها و محدودیت های آن را بررسی می کند. نقشه های خوط هم دامنه و هم فاز مولفه های جزر و مدی اصلی در پهنه ی خلیج فارس نیز در این تحقیق و نرم افزار حاصل از آن مورد استفاده قرار گرفته اند.