سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محبوبه زمانی نژاد –
شاهرخ زهتابیان –
حمیدرضا نی ساز –
عباس صالحیان پیرمرد –

چکیده:

در این مقاله به معرفی نرم افزار ممیزی انرژی در ساختمان های مسکونی ایران‹‹ نما ››، پرداخته میشود. ساختار نر مافزار نما به گونه ای است که کاربران مختلف بدون نیاز به تخصص بالا، قادر به استفاده از آن میباشند. در این نرم افزار با استفاده از بانک های اطلاعاتی مواد و مصالح ایرانی و داده های هواشناسی شهرهای مختلف کشور مقدار مصرف سالیانه انرژی در بخش های مختلف ساختمان محاسبه شده و با مقادیر واقعی حاصل از قبض های گاز و برق مقایسه م یگردد. علاوه بر این خصوصیات، امکان تحلیل اقتصادی فرصتهای صرف هجویی در مصرف انرژی و بررسی ساختمان از نظر مطابقت با مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان نیز در این نرم افزار در نظر گرفته شده است.