سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید احسان محمودی – دانشگاه تهران، پردیس دانشکده فنی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
وحید تیموری –
امیرحسین سیمجور –
شهروز فقیه روحی –

چکیده:

پیشرفتهای موجود در زمینه تکنولوژی مخابرات دیجیتال و کامپیوتر تاثیر زیادی بر رادیولوژی داشته و ایده رادیولوژی بدون فیلم و استفاده از کامپیوتر در رادیولوژی را به شدت تقویت کرده است. یکی از بخش های مهم این سیستم ها ایستگاه نمایش و پردازش است که مورد استفاده روزمره پزشکان می باشد. از سوی دیگر با توجه به ویژگی های نرم افزارهای تحت وب و همچنین دسترسی روزافزون به اینترنت نیاز به یک نرم افزار پردازش تصاویر پزشکی تحت Web، محسوستر می شود. بر این اساس یک نرم افزار پردازش تصاویر پزشکی تحت Web طراحی و پیاده سازی شد. برای حذف نویز و اعوجاج فیلترهای مکانی، مورفولوژیکی، حفظ لبه، فرکانسی، کاهش اعوجاجات و نگاشت هندسی پیاده سازی شدند. برای انطباق تصاویر پزشکی نیز روش های انطباق سخت و غیر سخت با استفاده از معیارهایی مانند اطلاعات متقابل و بی نظمی و هم بستگی پیاده سازی شدند. ضمن آنکه برای افزایش سرعت از روش های چند رزلوشنی استفاده شد. در مورد روش های مطرح برای بخش بندی نیز روش های خوشه بندی، همبندی فازی، میدان تصادفی مارکف، کانتورهای پویا و سطوح همتراز (با استفاده از روش های متفاوت) برای پیاده سازی مناسب تشخیص داده شدند. برای بصری سازی نیز از روش نماسازی سطحی مکعب های راه روند استفاده شده و مدل نهایی با استفاده از استاندارد VRML برای نمایش در اختیار کاربر قرار می گیرد.