سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا عسگری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت و انستیتو تح
محمدسعید ترابی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

امروزه حفظ محیط زیست درگیر مسائل و مشکلات فراوانی می باشد که در این میان پسماندهای تولید شده ناشی از فعالیتهای گوناگون انسانی دارای سهم چشمگیری در این زمینه بوده که روز به روز نیز دارای ابعاد تازه تری می گردد. تولید پسماندهای عادی ، صنعتی ، ویژه ، بیمارستانی و کشاورزی و مدیریت غیر اصولی این مواد مشکلات بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی فراوانی را برای کشورما به وجود آورده است . از آنجایی که در سال ۱۳۸۳ قانون مدیریت پسماندها در مجلس شورای اسلامی ایران به تصویب رسیده است لذا ضرورت دارد که به مدیریت پسماندها توجه ویژه ای مبذول گردد . برای نیل به این هدف نیاز به سخت افزارهایی همچون محل دفن ، وسائل مناسب حمل و نقل و جمع آوری ، مراکز منا سب برای بازیافت و تصفیه پسماندها می باشد . لزوم طرح ریزی و برنامه ریزی کاربردی، ایجاد ساز وکارهای نظارتی و اطلاعاتی و برنام ه ریزی تخصصی از دیگر ابزاری است که بی شک بدون دسترسی به آنها دستیابی به استقرار یک سیستم یکپارچه مدیریت پسماند ممکن نمی باشد که با از نرم افزار های مدیریتی قابل حصول است . زبان برنامه نویسی نرم افزارپشتیبانی تصمیم گیری مدیریت پسماند VB و پایگاه داده های آن SQL2000 می باشد که قابلیت کنترل، نظارت و ردیابی Online و سازگاری با GIS و دیگر نرم افزارها را دارد در این نرم افزار، قانو ن مدیریت پسماندها ، کدهای بازل، EIHW و TDG کار رفته اند ، این برنامه به زبان فارسی قابل کاربرد برای کاربران می باشد که به طورکلی دارای قابلیت مدیریت پسماندها از نقطه تولید تا محل دفع می باشد . در این مطالعه به بررسی وضع موجود مدیریت پسماند در کشور ، وضع مطلوب در مدیریت پسماند ، مشکلات موجود در راه رسیدن به مدیریت صحیح، ، جایگاه و مشخصات فنی نرم افزار EPAWM پرداخته خواهد شد که در نهایت می توان نرم افزار یاد شده را به عنوان یک برنامه بسیار مناسب برای مدیریت پسماندها در کشور دانست.