سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد رمضانی نجفی – کارشناس ارشد هوافضا، پروژه ماهواره آتست، دانشکده مهندسی هوافضا، دان
سید محمد حسین کریمیان – استاد و عضو هیئت علمی ، پروژه ماهواره آتست، دانشکده مهندسی هوافضا، دا

چکیده:

برای تحلیل و طراحی حرارتی ماهواره نیاز به برقراری بالانس انرژی در ماهواره می باشد. از آنجاییکه ماهواره دارای اجزاء متعدد و چیدمان پیچیده ای است لازم است تا بالانس انرژی بین اجزاء ماهواره را به وسیله یک نرم افزار انجام داد. یادآوری می گردد که محاسبات تشعشع حرارتی در این کار بسیار مهم بوده و لذا انجام محاسبات کامپیوتری اجتناب ناپذیر است. در این مقاله به معرفی نرم افزاری می پردازیم که برای تحلیل حرارتی ماهواره های کوچک در مداری با ارتفاع کم نوشته شده است. این نرم افزار بر اساس روش حجم محدود تدوین شده است. از مزایای نرم افزار آنست که اجزاء ماهواره مستقل از یکدیگر شبکه بندی می گردند. به همین دلیل تعداد سلولهای مورد نیاز برای شبکه بندی ماهواره کاسته خواهد شد. به منظور نشان دادن صحت نتایج نرم افزار حاضر آزمایشهای هدفمندی به انجام رسیده و نتایج آن با نرم افزار حرارتی دیگری مقایسه شده است. تطابق بسیار مناسبی بالخصوص در مقایسه منحنی های تغییرات دمای اجزائی که اتصال آنها از نظر حرارتی کامل باشد، مشاهده می گردد.