سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد خدایاری رستم آباد – دانشجوی دکتری رشته مهندسی برق- مخابرات، دانشگاه تربیت مدرس، و همچنین
مصطفی باخدای پاسکیابی – کارشناس ارشد پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی، و فارغ التحصیل رشته ریاضی
محمد حسن قاسمیان – استاد بخش مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت

چکیده:

در این مقاله به ارائه را هحلی برای مساله اقیانوس شناسی و بهبود بازدهی سونارهای مرسوم در آبهای کم عمق (مانند خلیج فارس) پرداخته ایم. ابزار بکارگرفته شده، مدلسازی
اثرات غیرخطی و غیر همگن محیط دریا است. تکنیکهای مورد بحث از نوع مسائل معکوس سیستمی و تخمین مدل هستند که با آنها، در صدد معین کردن پارامترهای محیط دریا
(اقیانوس نگاری یا اقیانوس شناسی)، و یا موقعی تیابی غیر فعال منبع منتشرکننده صوت (از نظر فاصله نسبت به آرایه، و عمق قرارگیری) هستیم. در بسته نرم افزاری پیاده سازی شده با نام PersiaMFP روش مدلسازی انتشار موج مبتنی بر مودهای نرمال مورد استفاده قرار گرفته است که قادر است محیط چند لایه دریاهای کم عمق را با دقت قابل قبولی در فرکانسهایمختلف مدلسازی نماید. یکی از دلایل اهمیت و کارآیی روش مودهای نرمال، انعطاف پذیری آن و تعابیری است که هر یک از مودها در پدیده انتشار موج ایفاء می کنند. چهار تکنیک پردازش میدان تطبیقی پیاده سازی شده است. این نرم افزار تحت سیستم عامل ویندوز کار کرده، و امکانات گرافیکی مختلف و کاربری آسانی تعبیه شده، که می توان از آن برای کاربردهای عملیاتی مختلف صنعتی و دفاعی بهره برد. در پایان مقاله، به بررسی کارآیی و ارزیابی عددی نرم افزار با استفاده از اطلاعات واقعی موجود و داده های شبیه سازی پرداخته ایم. نتایج ارزیابی های انجام شده بیانگر دقت قابل قبول این روشها و برآورده شده اهداف مذکور می باشد.