سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بیت اله اقبالی – استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند تبریز
امیر عبداله زاده – دانشار بخش مهندسی مواددانشگاه تربیت مدرس تهران
P.D Hodgson – Professor at School of Eng., and Tech., Deakin University, Waurn Ponds, Geelong, Vic. 3217, Australia

چکیده:

در پژوهش حاضر فرایند نرم شدن دینامیکی فریت در یک فولاد ساده کربنی در حین تغییر شکل در منطقه دوفازی استنیت + فریت بررسی شد. تغییر شکل با استفاده از دستگاه پیچش گرم در دمای ۸۱۰ درجه با سرعت کرنش ۱ s-1 و تاکرنش ۵۰ اجرا گردید رفتار نرم شدن دینامیکی فریت و تغییرات پارامترهای ریزساختاری مربوطه از قبیل اندازه دانه، زاویه عدم تطابق بین مرزها کسر مرزهای اصلی بزرگ زاویه high angle boundaries و مرزهای فرعی کم زاویه low angle boundaries از روی منحنی های سیلان و با استفاده از تکنیک Electron back scattered diffraction (EBSD) مورد مطالعه قرارگرفت. نتایج نشان میدهد که افزایش کرنش تا حد ۲ اندازه دانه ها ی فریت و کسر مرزهای بزرگ زاویه بشدت کاهش نسبت کشیدگی دانه ه و کسر مرزهای کم زاویه افزایش می یابد. اما در جریان افزایش کرنش اعمالی از ۲ تا ۵۰ تغییرات قابل ملاحظه ای در مقدار کمی این پارامترها دیده نمی شود.