مقاله نرم شدگي فونون هاي انرژي بالا با گذار عايق – ابررسانا در سيستم ابررساناي Ba1-xKxBiO3 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش فيزيک ايران از صفحه ۱۱۷ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: نرم شدگي فونون هاي انرژي بالا با گذار عايق – ابررسانا در سيستم ابررساناي Ba1-xKxBiO3
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابررسانايي
مقاله گذار عايق – ابررسانا
مقاله نرم شدگي فونوني
مقاله پراكندگي ناكشسان پرتو ايكس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروآبادي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: كباياشي جونيچي
جناب آقای / سرکار خانم: تاناكا كيوهيسا
جناب آقای / سرکار خانم: مياساكا شيگكي
جناب آقای / سرکار خانم: تاجيما ستسوكو
جناب آقای / سرکار خانم: يوچياما هيروشي
جناب آقای / سرکار خانم: بارون آلفرد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تک بلورهاي ترکيب شيميايي Ba1-xKxBiO3 براي مقادير ۰٫۶>x>0 شامل ترکيبات ابررسانا و عايق با روش الکتروشيميايي رشد داده شد. بلورهاي رشد داده شده توسط آزمايش هاي پرتو ايکس پودري و لاوه به منظور تعيين ساختار بلوري، فازهاي تشکيل شده و مقدار پتاسيم در ترکيب مشخصه يابي شدند. نوارهاي فونوني اين سيستم با روش پراکندگي ناکشسان پرتو ايکس اندازه گيري و بستگي آنها به مقدار پتاسيم و اندازه حرکت بلوري بررسي شد. با افزايش مقدار پتاسيم نوارهاي فونوني با انرژي پايين تقريبا ثابتند در حالي که نوارهاي با انرژي بالا به انرژي هاي بالاتر منتقل مي شوند. افزايش قابل توجهي در مقدار انرژي فونونهاي با انرژي بالا به همراه يک نرم شدگي فونوني در هنگام گذار عايق- ابررسانا با افزايش مقدار پتاسيم مشاهده شده است. اين نرم شدگي ناهنجار شاهدي تجربي براي وجود برهم کنش قوي الکترون – فونون و نقش آن در تشکيل حالت ابررسانايي در اين سيستم است.