مقاله نزاع در اختلاف نوعي وجود رابط و محمولي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در آينه معرفت از صفحه ۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: نزاع در اختلاف نوعي وجود رابط و محمولي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وجود رابط
مقاله وجود مستقل
مقاله وجود محمولي
مقاله صدرالمتالهين
مقاله اختلاف نوعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شكر عبدالعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صدرالمتالهين در بيان دو اطلاق وجود رابطي، به اختلاف نوعي ميان يكي از اطلاقات آن با وجود محمولي معتقد شده است. اين عقيده با اشتراك معنوي و وحدت مفهوم وجود ناسازگار به نظر مي رسد. به همين جهت شارحان وي به توجيه اختلاف نوعي و رفع تعارض پرداخته اند. برخي اين ديدگاه را از وي عجيب دانسته و گروهي در تاييد آن، وجه مشترك ميان وجود رابط و محمولي يا مستقل را نفي كرده اند. برخي ديگر غايت تباعد و بينونت را بر مبناي تشكيك وجود مطرح كرده اند. اختلاف در مفهوم، توجيه ديگري براي بيان اين ادعاست. علامه طباطبايي ديدگاهي مقابل نظر ملاصدرا دارد.
در واقع، وجود رابط كه در مقابل وجود محمولي قرار دارد و در قضايا استعمال مي شود و مربوط به حوزه منطق مي باشد، با آن وجود رابط كه در مقابل وجود مستقل قرار دارد و يك بحث فلسفي به شمار مي رود متفاوت است. آنچه صدرالمتالهين حكم به اختلاف نوعي آنها نموده است، وجود رابط به معناي نخست با وجود محمولي است. قسم ديگر مشمول اشتراك معناي وجود است.