مقاله نسبت بنياد گرايي اسلامي و مدرنيته: تعامل يا تقابل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مطالعات سياسي از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: نسبت بنياد گرايي اسلامي و مدرنيته: تعامل يا تقابل
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدرنيته
مقاله بنياد گرايي اسلامي
مقاله تعامل
مقاله تقابل
مقاله معرفت شناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بخشايش اردستاني احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقوله معرفت شناسي از مباحث بسيار مهم در تبيين پديده هاست. اين مقوله را مي توان در سه قالب: الف) هستي شناسي از دو منظر جوهرشناسي (سنت) و پديدارشناسي ادموند هوسرلي (مدرن)؛ ب) شناخت شناسي از دو منظر شناخت فطري (علم حضوري) و شناخت تجربي (مدرن) و ج) روش شناسي از دو منظر سطح مفهومي يا ذهني و سطح مصداقي يا انضمامي مورد توجه قرار داد. براين اساس با مدد گرفتن از چارچوب نظري مقوله معرفت شناسي و فلسفي، موضوع نسبت تعاملي بنيادگرايي اسلامي و مدرنيته را در اين نوشتار مورد بررسي قرار مي گيرد. هدف پژوهش حاضر دستيابي به اين نتيجه است که اين دو مفهوم در متن يکديگر فهم مي شوند.