سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر پیران امیری – سمنان- دانشگاه سمنان- دانشکده فنی – گروه مهندسی شیمی
علی حقیقی اصل – سمنان- دانشگاه سمنان- دانشکده فنی – گروه مهندسی شیمی
محمدرضا احسانی – اصفهان- دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

اهمیت فیلتراسیون در فر آیند شیرین سازی گاز کاملا شناخته شده است . استفاده از فیلتراسیون در این فرایند دارای مزایای بسیاری است که از آنجمله ، جلوگیری از گرفتگی در مبدل حرارتی و کاهش کف کنندگی در برج را می توان نام برد. همچنین خوردگی، که از مهمترین مشکلات این فرایند است تا حد زیادی کاهش خواهد یافت. یکی از دلایل اصلی بروز کف در برجهای شیرین سازی گاز با استفاده از محلولهای آمینی وجود آلودگی های هیدروکربنی و غیر هیدروکربنی است.که ذرات جامد همراه جریان گاز و همچنین ذرات حاصل از خوردگی تجهیزات فرآیند ، هیدرکربنهای مایع و آب نمونه هایی از آلودگی ها هستند. در این مطالعه اثر فیلتراسیون در کنترل این آلودگی ها به صورت تحلیلی بررسی شده و میزان جریان عبوری از فیلتر به صورت تابعی از پارامترهای فرایند بیان شده است.