مقاله نسبت “خود” (self) و قدرت سياسي در انديشه سنت آگوستين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ و بهار ۱۳۸۸ در پژوهش سياست نظري (پژوهش علوم سياسي) از صفحه ۲۱ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: نسبت “خود” (self) و قدرت سياسي در انديشه سنت آگوستين
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگوستين
مقاله خود
مقاله قدرت سياسي
مقاله اعترافات
مقاله شهر خدا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توانا محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اعترافات سنت آگوستين، اولين «خودزندگينامه» ادبيات مغرب زمين است. اين کتاب منظر اول شخص را به تفکر غرب عرضه داشت. منظر اول شخص، آغازي براي مفهوم «خود» است. شهر خدا نيز تنها اثر آگوستين است که به طور پراکنده فلسفه سياسي وي را در بردارد. بنابراين منبع مناسبي براي فهم ديدگاه وي درباره قدرت سياسي است. هدف اين مقاله آن است که با بهره گيري از رهيافت بينامتني، نسبت «خود» و «قدرت سياسي» را در انديشه سنت آگوستين روشن سازد. بدين منظور نگارنده، نخست فرآيند شکل گيري «خود» در اعترافات را نشان مي دهد. سپس ريشه هاي هستي شناختي و معرفت شناختي قدرت سياسي را در شهر خدا نشان مي دهد و آنگاه مدلل مي سازد که «خود»، نگرشي ابزارگرايانه به «قدرت سياسي» دارد.