مقاله نسبت سنجي هرمنوتيک و حقوق بشر در نگرش ديني مجتهد شبستري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه علوم سياسي از صفحه ۱۶۱ تا ۱۸۳ منتشر شده است.
نام: نسبت سنجي هرمنوتيک و حقوق بشر در نگرش ديني مجتهد شبستري
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرائت ديني
مقاله تجربه ديني
مقاله سياست
مقاله هرمنوتيک
مقاله حقوق بشر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي سيدخدايار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
محمد مجتهد شبستري از جمله نوگرايان ديني ايران معاصر است که بر مبناي معرفت شناسي هرمنوتيکي به ويژه با استفاده از هرمنوتيک ديالوگي گادامر و هرمنوتيک روشي بتي و هيرش به دين و متون ديني مي نگرد. کانون نگرش ديني شبستري دو مقوله «پلوراليسم ديني» و «تجربه ديني» است که محصول قرائت وي از دين بر مبناي هرمنوتيک است. از نظر شبستري، اساساً مقوله دين در حوزه خصوصي جاي دارد. از طرفي، شبستري در حوزه سياست نيز نظراتي را ابراز نموده که مرکز ثقل آن مقوله «حقوق بشر» است. اين مقاله به بررسي و سنجش نسبت ميان اين دو پرداخته است. حاصل کار اينکه تضمنات و استلزامات هرمنوتيک و مفاد و اصول حقوق بشر به روايت شبستري با يکديگر سازگار نبوده و رابطه ميان آنها از شفافيت و استحکام منطقي لازم برخوردار نيست زيرا «حقوق بشر» مبتني بر نگرش سوژه محورِ مدرنيته است که تضمنات اين نگرش با مباني معرفت شناختي هرمنوتيکي خصوصاً با مباني «هرمنوتيک ديالوگي»، ناهمخوان و متعارض است.