مقاله نسبت «عقلانيت انتقادي» با اخلاق اجتماعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در راهبرد از صفحه ۱۳۹ تا ۱۶۵ منتشر شده است.
نام: نسبت «عقلانيت انتقادي» با اخلاق اجتماعي
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله معرفت شناسي
مقاله عقلانيت انتقادي
مقاله اخلاق اجتماعي
مقاله تربيت اخلاقي
مقاله کارل پوپر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بختيارنصرآبادي حسنعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: بهروان حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مقاله معرفي ايده عقلانيت انتقادي از منظر کارل پوپر و بازشناسي نسبت آن با اخلاق اجتماعي است. پوپر به عنوان فيلسوفي که بهبود وضعيت اخلاقي جامعه انساني، يکي از دغدغه هاي اصلي اوست، بر نقش برخي از اصول اخلاقي در عقلانيت و تحصيل معرفت تاکيد مي كند و بر اين باور است که تعاملات عقلاني انسان بايد مبتني بر «نقدپذيري»، «تواضع علمي» و «احترام به نظرات ديگران» باشد. در اين مقاله، پس از بيان انتقادات پوپر نسبت به الگوهاي معرفت شناسي سنتي، ايده «عقلانيت انتقادي» وي معرفي مي شود و ضمن تبيين نسبت آن با اخلاق، برخي اصول اخلاقي منتج از آن همچون «برابري انسان ها در دانايي و ارزش»، «تواضع علمي»، «گفتگو و بحث نقادانه» و «خود مختاري اخلاقي» بازشناسي مي گردد. در مقاله حاضر چنين فرض مي شود که مي توان از ديدگاه هايي نظير ديدگاه پوپر، به مثابه تئوري راهنماي عمل در اخلاق اجتماعي استفاده نمود.