مقاله نسبيت گرايي اخلاقي: نماها و مبناها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي فلسفي – كلامي از صفحه ۵۶ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: نسبيت گرايي اخلاقي: نماها و مبناها
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نسبييت گرايي اخلاقي
مقاله نسبييت گرايي توصيفي
مقاله نسبييت گرايي فرا اخلاقي
مقاله نسبييت گرايي هنجاري
مقاله مطلق گرايي اخلاقي
مقاله اصول اخلاقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمالي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بحث پيرامون نسبيت گرايي و مطلق گرايي اخلاقي يكي از مهم ترين و ديرپاترين عناوين تاملات فلسفي در اخلاق بوده است. البته نتايج اين بحث به اخلاق منحصر نمي شود. موضعي كه هر شخص درمورد نسبيت يا عدم نسبيت ارزش ها و معيارهاي عمده اخلاقي اتخاذ مي كند، بر ديدگاه ها، مواضع و موقعيت قانوني و اجتماعي وي تاثير مي گذارد. در اين مقاله، پس از ايضاح مفاهيم مرتبط، به بازشناسي هر يك از انواع نسبيت گرايي اخلاقي مي پردازيم، و در انتها، دلايل عمده ارايه شده براي هر يك را مطرح ساخته و مورد ارزيابي قرار مي دهيم.