مقاله نسب کودکان حاصل از فرآيند شبيه سازي باز توليدي از ديدگاه عالمان دين يهود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۹ در مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي از صفحه ۱۸ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: نسب کودکان حاصل از فرآيند شبيه سازي باز توليدي از ديدگاه عالمان دين يهود
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبيه سازي مولد (reproductive cloning)
مقاله نسب (parentage)
مقاله حقوق يهود (Jewish law)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي علي فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: معيني فر محدثه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هر يک از اديان الهي داراي اصول و قواعد ويژه اي براي انتساب طفل به پدر و مادرش مي باشند که مسايل مستحدثه اي همچون تلقيح مصنوعي و شبيه سازي، بر اساس همان قواعد و اصول تبيين مي شوند. مقاله حاضر به طور موردي، اصول کلي دين يهود را در انتساب طفل به پدر و مادر بررسي کرده، مساله نسب طفل شبيه سازي شده را به طور خاص موضوع پژوهش قرار مي دهد.
نتايج به دست آمده نشان مي دهد که عالمان يهود، ضمن رد رابطه همساني (دوقلوهاي ژنتيکي)، به بحث نسب فرزند حاصل از اين فرآيند مي پردازند. ايشان در مورد منشا انتساب طفل شبيه سازي شده به پدر، نظرات گوناگوني دارند. ديدگاه اول اين است که اگر اهداکننده ماده ژنتيکي مرد باشد، عنوان پدري براي وي تحقق مي يابد. اما در ديدگاه دوم، اگر رابطه جنسي، ميان زوجين صورت نگرفته باشد، عناوين والديني نيز تحقق نخواهد يافت. عالمان يهود در مورد منشا انتساب طفل شبيه سازي شده به مادر نيز نظرات گوناگوني ارايه داده اند. طبق ديدگاه اول، صاحب رحم، مادر قانوني طفل شبيه سازي شده محسوب مي شود. در ديدگاه دوم، به دليل قانوني بودن وجود دو مادر براي طفل، در دين يهود، اگر اهداکننده ماده ژنتيکي (صاحب سلول) زن باشد، مي تواند در کنار صاحب رحم، مادر طفل شناخته شود.