مقاله نسخه خطي مناقب علوي ميرحسين علي تالپور و ويژگي هاي آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه مطالعات شبه قاره از صفحه ۲۹ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: نسخه خطي مناقب علوي ميرحسين علي تالپور و ويژگي هاي آن
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علي (ع)
مقاله مير حسين علي تالپور
مقاله مناقب علوي
مقاله نسخه خطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: الهامي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آخرين دوره رشد و شکوفايي زبان فارسي در سند به امراي تالپور ختم مي شود که در قرن سيزدهم هجري قمري در حيدرآباد سند فرمانروايي داشتند و علاوه بر اينکه زبان فارسي زبان رسمي و درباري آنان بود، تاليفات عديده اي به اين زبان از خود بر جاي گذاشتند؛ تاليفاتي که در شمار آخرين آثار بازمانده فارسي در پاکستان محسوب مي شود.
يکي از اين آثار مناقب علوي است که در مناقب و فضايل امير مومنان حضرت علي (ع) در حيدرآباد سند نگاشته شده است. اين کتاب از چند جهت حايز اهميت است: اول اينکه به زبان فارسي است و از نظر ادبي درخور توجه است، ارزش معنوي و ديني دارد و از همه مهم تر شنيدن مناقب آن حضرت از زبان حاکم پاکستاني به زبان فارسي، تازگي دارد و قابل ملاحظه است. اين نسخه به قلم تواناي مير حسين علي خان تالپور نوشته شده است و در زمره جامع ترين و کامل ترين آثاري است که بطور يکدست و يکنواخت به فضيلت مقام و شان مولاي متقيان پرداخته است.
به لحاظ زباني، نويسنده با تلفيق خصوصيات زباني سبک خراساني، فني، واژگان رايج در بين فارسي زبانان در سند، استفاده از واژگان هندي و سندي به ايجاد سبک خاصي دست يافته است که در قرن سيزدهم قمري آن هم در شبه قاره، قابل توجه است.
از جهت ادبي نثر، اين کتاب به خصوص در ديباچه و توصيفات مربوط به حضرت علي (ع) مزين به انواع آرايه هاي ادبي از تشبيه، استعاره، کنايه، تلميح، سجع، ترصيع و … است. هر چند کاربرد آرايه ها، کليشه اي و تکراري است؛ اما در مجموع به ايجاد نثري تقريبا هنري و زيبا منجر شده است
.
مناقب علوي به صورت نسخه خطي منحصر به فرد در گنجينه شخصي تالپوران نگهداري مي شود و هنوز به زيور طبع آراسته نگرديده است. اين اثر مجموعا داراي ۱۷۶۰ صفحه مي باشد که به نثر فارسي و خط نستعليق تحريري نوشته شده است. معرفي و بررسي اين اثر به لحاظ زباني و ادبي، موضوع اين مقاله است.