مقاله نسخه مثنوي مورخ ۶۷۷ قونيه و چاپ هاي متعدد مبتني بر آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در زبان و ادب فارسي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز) از صفحه ۶۵ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: نسخه مثنوي مورخ ۶۷۷ قونيه و چاپ هاي متعدد مبتني بر آن
این مقاله دارای ۳۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولانا
مقاله مولوي
مقاله مثنوي
مقاله تصحيح متون
مقاله نسخه قونيه
مقاله نيکلسون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشتاق مهر رحمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در ميان متون بي شمار ادب فارسي، مثنوي مولانا جزو نادر متن هايي است که از لحاظ باقي ماندن نسخه هاي معتبر و اهتمام به تصحيح آن، خوش فرجام و دوستکام بوده است. زماني که نيکلسون به تصحيح آن همت گماشت و مجلدات نخستين آن را چاپ کرد (۱۹۲۵) هنوز بسياري از متن هاي مهم، ناشناخته در گوشه کتابخانه ها گرد و خاک مي خوردند. با اينکه نيکلسون قبل از شروع به کار تصحيح، سعي کرده بود همه نسخه هاي معتبر شناخته شده را گرد آورد ولي در حين تصحيح بود که به وجود نسخه هايي از قرن هفتم و نزديک به زمان آفرينش متن پي برد که يکي از آنها نسخه مورخ ۶۷۷ محفوظ در موزه آرامگاه مولانا در قونيه بود. نيکلسون بعد از دريافت و ارزشيابي نسخه به اهميت آن پي برد و در چاپ دفتر سوم به بعد آن را اساس قرارداد و براي نشان دادن تفاوت هاي ضبط آن با دو دفتر ۱ و ۲ ضميمه هايي افزود.
اين نسخه در سال ۱۳۷۱ به همت نصراله پورجوادي و متخصصان فني مرکز نشر دانشگاهي و همکاري توفيق سبحاني به صورت عکسي (فاکسيميله) به چاپ رسيد و در دسترس پژوهشگران و علاقه مندان مولوي قرار گرفت.
به جهت جايگاه بي بديل اين نسخه در حفظ صورت و قرائت درست مثنوي، چند تن از مثنوي پژوهان همزمان اقدام به چاپ آن کردند.
اين مقاله هزارو سيصد بيت آغازين دفتر اول را در شش چاپ مبتني بر تک نسخه قونيه – که گاهي ضبط هاي چاپ نيکلسون را نيز به عنوان نسخه بدل در حاشيه افزوده اند – مقايسه و با چاپ عکسي مقابله کرده و اختلاف ها را بيت به بيت آورده است. اين اختلاف ها به قرائت متفاوت از ضبطي واحد، اختلاف سليقه مصححان در حفظ يا تغيير شيوه خط و طرز تلفظ کلمات، بي دقتي در مراحل حروف چيني و اغلاط چاپي و … مربوط مي شود.
اين مقابله نشان داده است که در چاپ هاي اخير، در قرائت متن بيش از آنکه چاپ عکسي مورد مراجعه باشد، به چاپ هاي حروفي قبلي نسخه قونيه و نيکلسون مراجعه شده است.