مقاله نسل جديد سيستم هاي اندازه گيري تخليه جزيي و کاربرد آنها در تشخيص نوع عيب عايقي تجهيزات فشار قوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران از صفحه ۲۴۳ تا ۲۵۰ منتشر شده است.
نام: نسل جديد سيستم هاي اندازه گيري تخليه جزيي و کاربرد آنها در تشخيص نوع عيب عايقي تجهيزات فشار قوي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخليه جزيي
مقاله تعيين عيب عايقي
مقاله تک پالس
مقاله ويژگي هاي حوزه زمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي حسن رضا
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: مذهب جعفري علي
جناب آقای / سرکار خانم: خارزي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه اندازه گيري الکتريکي تخليه جزيي (PD) به منظور مونيتورينگ و بررسي کيفيت عايقي تجهيزات فشار قوي جايگاه ويژه اي در صنعت پيدا کرده است. اغلب اين اندازه گيري ها توسط دستگاه هاي تجاري موجود که داراي باند فرکانسي محدودي هستند انجام مي شود. اين نوع از دستگاه هاي اندازه گيري فقط قادر به آشکارسازي چهار پارامتر مهم هر تک پالس تخليه جزئي شامل بار ظاهري، فاز وقوع نسبت به ولتاژ اعمالي، زمان وقوع و مقدار لحظه اي ولتاژ بوده و روند عيب يابي توسط آنها فقط بر پايه الگوهاي به دست آمده از اين چند پارامتر محدود مي شود. اخيرا با معرفي سيستم هاي اندازه گيري جديد که داراي پهناي باند فرکانسي وسيعي هستند امکان آشکارسازي شکل موج تک پالس هاي PD در حوزه زمان فراهم شده است. با استفاده از ويژگي هاي به دست آمده از اين شکل موج ها مي توان به طور دقيق تري نسبت به تعيين عيب عايقي تجهيزات فشار قوي اقدام نمود. همچنين بر خلاف دستگاه هاي معمول اندازه گيري، با استفاده از اطلاعات به دست آمده از دستگاه هاي با پهناي باند وسيع، به راحتي مي توان به وجود چند منبع هم زمان تخليه جزيي در تجهيزات پي برده و با تفکيک و جداسازي پالس هاي مربوطه، نوع عيب هر يک از آنها را تشخيص داد. در اين مقاله به بررسي روند تعيين عيب عايقي با استفاده از ويژگي هاي حوزه زمان پالس هاي تخليه جزيي که به کمک دستگاه هاي جديد اندازه گيري به دست آمده اند، پرداخته شده و با ارايه يک الگوريتم جديد، قدرت تفکيک کنندگي هر يک از آنها مطالعه شده است. همچنين جداسازي تک پالس هاي PD در صورت وجود منابع چندگانه هم زمان مورد بررسي قرار گرفته است.