سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید یاراحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اصلاح نباتات دانشگاه گیلان
محمد مهدی سوهانی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
ابوبکر جوهرعلی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج
بابک ربیعی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان

چکیده:

در حدود ۹۰ % از ارقام برنج هیبرید تولید شده از سیستم نرعقیمی سیتوپلاسمی WA بهره میگیرند. در این مطالعه نواحی ژنومی، شامل ۴ ژن Rf به وسیله پیوستگی آنها با نشانگرهای ملکولی تعیین شد. نواحی شامل ژن Rf به وسیله بررسی دو توده، شامل ۴۷ بوته کاملا عقیم و ۲۳ بوته کاملا بارور از یک جمعیت F2 حاصل از تلاقی IR58025A/IR42686R، شناسایی شد. تجزیه پیوستگی نشان داد که ۴ ژن Rf در لاین برگرداننده باروری IR42686R وجود دارد. ژن Rf3 که روی کروموزوم ۱ قرار دارد با نشانگرهای RM443 و RM315 پیوسته بود و فاصله ژن تا این نشانگرها به ترتیب ۳/۷ و ۲۱/۲ سانتی مورگان برآورد گردید . همچنین نشانگرهای RM6737 ،RM591 ،RM258 و RM271 با ژن Rf4 که روی کروموزوم ۱۰ قرار دارد پیوستگی نشان دادند و فاصله این نشانگرها تا ژن مذکور به ترتیب ۷/۴، ۲۲/۶، ۲/۹ و ۶ سانتی مورگان برآورد گردید. نشانگر RM6344 نیز با ژن Rf1 که روی کروموزوم ۷ قرار دارد پیوسته بود و فاصله آن تا این نشانگر ۱۰/۶ سانتی مورگان تعیین شد. همچنین نشانگر RM519 با فاصله ۸/۵ سانتی مورگان از ژن برگرداننده باروری دیگری که روی کروموزوم ۱۲ قرار دارد، پیوسته بود.