مقاله نشانه شناسي شعر «الفباي درد» سروده قيصر امين پور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در كاوش نامه زبان و ادبيات فارسي (كاوش نامه) از صفحه ۱۴۳ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: نشانه شناسي شعر «الفباي درد» سروده قيصر امين پور
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نشانه شناسي
مقاله متن ادبي
مقاله شعر معاصر
مقاله الفباي درد
مقاله قيصر امين پور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگي سهيلا
جناب آقای / سرکار خانم: يوسف پور محمدكاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نشانه شناسي به منزله شيوه اي بين رشته اي در تحليل متون مورد استفاده قرار مي گيرد. اين رويکرد که از زبان شناسي، جامعه شناسي، روان شناسي، نقد ادبي و … بهره گرفته است، روشي کارآمد براي تجزيه و تحليل است. تحليل نشانه شناسانه آثار ادب فارسي مي تواند زمينه ساز خوانشي تازه از آنها و موجب فهم بهتر اين متون شود.
در اين مقاله ضمن معرفي نشانه شناسي ادبي، شعر «الفباي درد» سروده قيصر امين پور، بر اساس اين رويکرد تجزيه و تحليل مي شود و رمزگانهاي مربوط به خالق اثر، زيبايي شناسي کلام، روابط بينامتني، زمان و مکان، فرم، نحو و رمزگانهاي روايي اين اثر نمايانده مي شود.