مقاله نشانه شناسي شعر: کاربست نظريه مايکل ريفاتر بر شعر «اي مرز پر گهر» فروغ فرخزاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در جستارهاي زباني از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: نشانه شناسي شعر: کاربست نظريه مايکل ريفاتر بر شعر «اي مرز پر گهر» فروغ فرخزاد
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مايکل ريفاتر
مقاله زبان شعر
مقاله فروغ فرخ زاد
مقاله «اي مرز پر گهر»
مقاله خوانش خلاق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بركت بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاري طيبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نقد نشانه شناختي ازجمله رويکرد هاي نظام مند نيمه دوم قرن بيستم است که در تبيين ماهيت و کارکرد متون ادبي نقش داشته است. مايکل ريفاتر، منتقد فرانسوي تبار آمريکايي، در کتاب نشانه شناسي شعر (۱۹۷۸)، چارچوبي نشانه شناختي را براي خوانش شعر پيشنهاد کرد که به صورت گسترده  مورد استفاده قرار گرفت. مقاله حاضر، نخست رويکرد نظري ريفاتر را معرفي مي کند و سپس بر مبناي آن به خوانش شعر «اي مرز پر گهر» از دفتر چهارم اشعار فروغ فرخزاد مي پردازد. هدف اين تحقيق تلاش براي خوانش دقيق تر و ژرف تر شعر مورد نظر، به استناد چارچوب پيشنهادي ريفاتر است، زيرا فرض ما اين است که رويکرد ريفاتر، با توجه به ظرفيت هاي نظري و دستاوردهاي عملي که تاکنون در ارتباط با تحليل اشعار اروپايي داشته، توانايي تحليل شعر معاصر فارسي را دارد. در عين حال، اگرچه يافته هاي اين مقاله، به طور مشخص و در وهله اول، در ارتباط با شعر مورد بررسي است و با تعميم، در مورد اشعار دوره پختگي فروغ فرخزاد مصداق دارد، اما در صورت موثر بودن مي تواند زمينه اي براي استفاده از اين رويکرد و حتي رويکردهاي نظير آن براي بررسي اشعار معاصر فارسي فراهم كند تا شايد از اين طريق امکان خوانش هاي خلاقانه تري از اين اشعار فراهم آيد.