مقاله نشانه ها و فرايندهاي سياست خارجي اوباما ۱۰-۲۰۰۹ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در روابط خارجي از صفحه ۱۲۱ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: نشانه ها و فرايندهاي سياست خارجي اوباما ۱۰-۲۰۰۹
این مقاله دارای ۳۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله امريکا
مقاله سياست خارجي
مقاله اوباما
مقاله تغيير
مقاله مذاکره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متقي ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: رهنورد حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سياست خارجي اوباما را مي توان تابعي از نيازها و ضرورت هاي ساختاري در ايالات متحده دانست. طي سال هاي ٦-٢٠٠٢، زمينه براي نقد الگوهاي رفتاري جورج بوش در ساختار سياسي امريکا به وجود آمد. ساخت هاي بوروکراتيک و نخبگان سياسي امريکا به اين جمع بندي رسيدند که چنين فرايندي، مخاطرات امنيتي فراگيري را براي امريکا ايجاد خواهد کرد. سياست تغيير امريکا در چنين فرايندي سازماندهي شد؛ اما در عمل با دگرگوني هاي مشهود و قابل توجهي روبه رو گرديد. در اين مقاله تلاش مي شود تا عوامل به قدرت رسيدن اوباما در دو سطح داخلي و بين المللي مورد توجه قرار گيرد. از سوي ديگر، شاخص هاي سياست تغيير، تبيين شده و درنهايت پيامد آن در رفتار سياسي و سياست خارجي اوباما مورد بررسي قرار مي گيرد. تبيين اين موضوع بر اساس رهيافت ساختارگرايي در جامعه امريکا انجام مي گيرد؛ بنابراين فرايندهاي برگشت پذير در سياست خارجي اوباما را مي توان تحت تاثير مولفه هاي ساختاري و بوروکراتيک در جامعه امريکا دانست. در چنين شرايطي، نقش مقامات اجرايي تصميم گيرنده کاهش مي يابد.