سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا سلخوری غیاثوند – شرکت مدیریت تولید برق لوشان

چکیده:

دواحد شماره یک بخار نیروگاه لوشان در سال ۱۳۸۴ توسط یکی از شرکتهای تعمیراتی مورد اورهال اساسی قرارگرفت و در فروردین سال ۱۳۸۵ پس از حدود ۱۰۵ روز تعمیرات واحد با شبکه سراسری پارالل گردید و به مدت ۲۴ساعت در بار ۶۰ مگاوات توقف شد (جهت عادی شدن پارامترهای واحد) در بار ۶۰ مگاوات و در ۲۴ ساعت اول کارکرد واحد هیچگونه اشکالی در پارامترهای بهره برداری مشاهده نشد، سپس در ساعت ۱۲ روز بعد اقدام به افزایش بار بهحداکثر ۱۲۰ مگاوات گردید که در این بار حدود یک ساعت واحد در شرایط نرمال به کار خود ادامه داد و ناگهان پس از افزایش شدید دمای یاتاقان تراستActiveو عمل کردنThrust beaRing safety deviceواحد تریپ نمود.سرانجام پس از اطمینان دقیق از وجود نشتی داخلی بخار در توربین ذکر شده اقدام به بازدید از توربینHIPگردید و در هنگام بازدید معلوم شد که دو عدد از خارهای نگهدارنده پوسته توربینHP اشتباه نصب شده و همین مسئله موجب گردید که پوستهHPبه اندازه ۴ میلی متر به سمتIPحرکت نماید که موجب تغییرPOSTIONروتور نسبت به پوسته داخلی توربین شده و به دنبال آن ایجاد شدید نیروی تراست در روتور می گردد