سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ناهید پورخیابانی –
سعیده محبی نیا –

چکیده:

در صنایع شیمیایی بسیاری از حوادثی که رخ می دهد در اثر نشتی مواد سمی یا آتش زاست. امروزه در صنعت برای هر کدام از تجهیزات واحدهای عملیاتی غلظت و مدت زمان انتشار موادی که قابلیت نشتی دارند در فضای اطراف تجهیزات مزبور مورد بررسی قرار گرفته و تمهیدات لازم برای جلوگیری از خطرات احتمالی در نظر گرفته می شود. به منظور دستیابی به پروفایلهای غلظت بر حسب فاصله و زمان انتشار مدلهای مختلفی ارائه شده اند. در این مقاله پس از بررسی های مقدماتی در مورد عوامل موثر در میزان نشتی و موقعیتهای آن چندین مدل برای نشت گازها، مایعات و مخلوطهای دو فازی ارائه شده است.