سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدمحسن توفیق – دانشیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر، کرمان
عباس احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه شهید باهنر، کرمان

چکیده:

برای سادگی در مسائل نشت، ضرایب نفوذپذیری در معادله حاکم بر نشت نسبت به زمان و مکان ثابت فرض می شود؛ اما این ضرایب متغیرند. بررسیها نشان می دهد، ضرایب نفوذپذیری با تنش موثر رابطه دارد، با در نظر گرفتن این موضوع و مساله تغییرات متناوب تراز آب در بالا دست سد، نتیجه می شود که ضرایب نفوذ پذیری خاک زیر سد در هر نقطه، جهت حل معادله نشت یک مقدار متغیر می باشد که باتغییرات تراز آب پشت سد تغییر می کند و معادله حاکم بر نشت را به یک معادله غیر خطی و غیر دائنی تبدیل می نماید. در این تحقیق سعی می شود با حل مرحله ای معادله لاپلاس و تئوری تحکیم در حالت دو بعدی و با در نظر گرفتن ضرایب تحکیم متغیر، به میزان تغییرات در پارامترهای اساسی نشت و تحکیم دست پیدا کنیم. با حل عددی، به روش گالرین (اجزاء محدود) در طول زمان بارگذاری و باربرداری، به تغییرات دبی عبوری و فشار آب حفره ای و اثرات تحکیم بر این پارامترها پرداخته خواهد شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که اثر گذاری حل مرحله ای معادلات نشت و تحکیم، تحت تغیرات متناوب تراز آب در بالادست بر روی پارامترهای ذکر شده به گونه ای خواهد بود که پس از چند مرحله افزایش و کاهش آب، در یک تراز مشخص، شدت تغییرات توابع تعریف شده به سمت صفر میل می کند.