سال انتشار: ۱۳۶۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود علی اکبر گلکار – دانشگاه فنی و مهندسی دانشکده برق

چکیده:

کم کردن تلفات توان الکتریکی خطوط توزیع انرژی شعاعی بوسیله خازنهای موازی یکی از مباحث مورد مطالعه در قدرت می باشد . در این مقاله، یک متد جدید برای محاسبه تعداد، اندازه و محل قرار دادن خازنهای موازی در خطوط توزیع انرژی شعاعی بنحوی که سود ناشی از کم کردن تلفات انرژی و افزایش ظرفیت سیستم ماکزیمم گردد، پیشنهاد شده است برای کم کردن زمان محاسبات کامپیوتری، یک محاسبه حساسیت صورت گرفته و بدین طریق حساسترین پستها نسبت به نصب خازنهای موازی ( از نظر افزایش ولتاژ ) انتخاب و در محاسبات در نظر گرفته شده اند . برای افزایش بیشتر سود، خازنهای متغیر برای قرار گرفتن در شبکه در ساعات بار ماکزیمم پیشنهاد شده اند