سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

آرزو درستیان – عضو هیٱت علمی گروه ژئوفیزیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
بهرام عکاشه – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

در این مطالعه لرزه خیزی دامنه جنوبی البرز مرکزی از دیدگاه های مختلف بررسی شده است. در چارچوب یک طرح پژوهشی مصوب مرکز پژوهشهای علمی کشور، ضمن بررسی تاریخچه لرزه نگاری، طبیعت لرزه خیزی و همچنین لرزه زمینساخت دامنه جنوبی البرز مرکزی، اقدام به نصب یک شبکه لرزه نگاری رقمی طی تابستان و پاییز سال ۱۳۷۸ در محدوده دماوند-فشم شد.با ثبت بسیار دقیق خرد لرزه ها توسط این شبکه موقت و نیز داده های به دست آمده توسط شبکه زلزله نگاری رقمی تازه تٱسیس دائم طی چهار سال گذشته تصویر بهتر و دقیق تری از توزیع رو مرکز، توزیع عمقی و ساز و کار زون گسلی دامنه جنوبی البرز مرکزی( به صورت تک لرزه ای و ساز و کار ترکیبی ) به دست آمده است. همچنین برای نخستین بار، این امکان به وجود آمد که رابطه بزرگی-فراوانی برای خرد لرزه ها تعیین گردد و مقایسه ای با رابطه حاصل از زلزله های بزرگتر انجام گیرد. بدین وسیله امکان اظهارنظر در مورد احتمال وقوع زلزله های کوچک و برگ و احتمالاً ارتباط آنها با یکدیگر میسر می گردد.