مقاله نصرت الدوله فيروز و مجلس چهارم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در تاريخ از صفحه ۱۳۷ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: نصرت الدوله فيروز و مجلس چهارم
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نصرت الدوله فيروز
مقاله مجلس چهارم
مقاله آيت اله مدرس
مقاله انگلستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منشئي شيدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شاهزاده نصرت الدوله فيروز از تاثيرگذارترين شخصيت هاي سياسي ايران در اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم ميلادي است. تقدير روزگار اين بود که او چونان بسياري ديگر از سياست ورزان دوره قاجار، هم به سلطنت قاجار خدمت نمايد و هم ايام رضاخان و رضاشاه بعدي را نظاره گر باشد. او تحصيلکرده فرانسه و سياست ورزي را نزد پدرش عبدالحسين خان فرمانفرما آموخته بود. نام او ابتدا با قرارداد ۱۹۱۹م بر زبان ها افتاد چرا که يکي از امضاکنندگان قرارداد به شمار مي رفت. اين قرارداد آبروي سياسي شاهزاده را به شدت به خطر انداخت و شاهزاده انديشيد که با شرکت در انتخابات مجلس چهارم آبروي رفته را بازيابد. از آنجا که تحصيل کرده حقوق بود و سخنوري قابل، توانست از پس همه مشکلات در مجلس چهارم برآيد و البته حمايت آيت اله مدرس نيز بي دريغ بود. عمر مجلس چهارم بسيار کوتاه بود و نصرت الدوله زين پس نيز ايفاگر نقش هايي بس کليدي در دوره دوساله قاجار و سپس رضاشاه شد. مجلس چهارم آغاز حيات سياسي دوباره نصرت الدوله به شمار مي رود و از اين نقطه نظر اهميت بسياري دارد.