سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی نیکو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز-دانشجوی کارشناسی عمران
محمد نیسی شوشتری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز-دانشجوی کارشناسی عمران
توران نیکو – دانشگاه شهید باهنر کرمان- کارشناسی ارشد تاسیسات آبیاری

چکیده:

در جوامع صنعتی پیشرفته، مقادیر بزرگ حجیمی از ترافیک در جاد هها وجود دارند، دلایلی موجود می باشد که این حجم از ترافیک به سلامتی مردم در حال آسیب رساندن است. همۀ موارد بالا منجر به ارائه پیشنهادهایی شده است که در خیلی کشورها برای مدیریت ترافیک جاده موفقیت آمیز بوده است. در بیشتر کشورها ترافیک جاده ها واقعاً مدیریت نمیشوند با تنها یک کنترل غیر مستقیم کوچک بیشتر وسایل نقلیه را تحت نظر میگیرند ESA یک .سیستم جدید برای نظارت بر ترافیک جاده به وسیله ارتباطات ماهواره ای میباشد ESAیک محیط شبیه سازی شده که بر پایه برنامه web میباشد را مهیا میکند و همچنین یک چهارچوب جامع برای اجرای سیستم پیشنهاد شده را در دسترس قرار م یدهد تا یک تحلیل جامع از نتایج حاصل شود سیستم پیشنهاد شده بر پایه دستگا ههای پیشرفته ESA است که در باندL (1/5 تا ۶/۱) مگاهرتزی برای انتقال میان یک وسیله متحرک و ماهواره عمل میکند که با یک آنتن ساده که بر روی وسایل نقلیه نصب میشود قابل استفاده م یباشد.یکی از مهمترین کارهای ماهواره این است که م یتواند به تنهایی یک منطقه جغرافیایی خیلی وسیع را بپوشاند، وباعث میشود که به طور دینامیکی منابع ارتباطی که کاربران بیشتر نیاز دارند در هر زمانی در اختیار آنان قرار دهد با استفاده از ESA.میتوان ترافیک جاده ها را کنترل کرد که باعث کاهش زما نهای مسافرت و مصرف سوخت در نتیجه کاهش آلودگی هوا میگردد و همچنین میتوان به حوادثی که در جاده ها رخ میدهد آگاهی دقیق از لحاظ مکانی پیدا کرد.