سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر حسین صبور طینت – قائم مقام مدیر پروژه تلفیق شرکت ملی حفاری ایران در شرکت مدیریت و برنا
قاسم هردانی – قائم مقام هیات تدوین راهبرد شرکت ملی حفاری ایران

چکیده:

نظام اجرای طرح های صنعت نفت که طی بخشنامه رسمی در سال هفتاد و هشت از سوی وزیر وقت نفت ابلاغ شده همسو با پیشرفته ترین روش های اجرائی، روش چهار عاملی را نیز در سازمان اجرائی طرح ها مدنظر قرار داده است. بنابراین، علاه بر سه عامل کارفرما، مشاور و پیمانکار، عامل مدیریت طرح نیز وارد صحنه اجرا می شود تا ضمن جلوگیری از گسترش سازمان کارفرما و هماهنگی اختیارات و مسئولیت ها، تاخیر در اجرای کارها ناشی از مشکلات سازمانی نیز مرتفع گردد. این عامل تحت عنوان واحد خدمات مدیریت طرح یا عامل چهارم نامگذاری شده و وظایف و اختیاراتی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. بررسی و تدقیق در بخشنامه ها، نظام ها و مجلات منتشر شده در این خصوص، به خوبی مشخص کننده این واقعیت است که این نظام برای طرح های اجرایی غیر صنعتی خصوصا طرح های عمرانی مناسب است. شرکت ملی حفاری ایران، به عنوان شرکت پیشرو در زمینه نظام مدیریت استراتژیک، سازمان منحصر به فردی را برای اجرای این پروژه طراحی نموده که در آن، بر نقش مشاور تلفیق به عنوان هدایت کننده و ناظر مشاورین تخصصی در حوزه های مختلف طرح تدوین راهبرد تاکید شد. گرچه تا حدودی، مشاور تلفیق در این طرح تداعی کننده همان واحد خدمات مدیریت طرح یا عامل چهارم است. لیکن با توجه به تفاوت عمده طرح های غیر صنعتی و عمرانی با نظام های مشاوره مدیریت ، ضرورت بکارگیری الگوی مناسب در طراحی روابط و تعاملات و حدود اختیارات و مسوولیت های ارکان سازمان اجرای پروژه ء ضروری می نمود. در این مقاله، ضمن بررسی ادبیات موجود در خصوص واحدهای خدمات مدیریت طرح(عامل چهارم) و تشریح سازمان منحصر به فرد اجرای پروژه برنامه ریزی استراتژیک در شرکت ملی حفاری ایران، کلیات نظامنامه ای را که برای این منظور بر اساس مفاهیم کلی عامل چهارم به صورت سفارشی برای این پروژه طراحی شد ارائه می شود.