سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدرضا حمیدی زاده – عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و مشاورمدیریت دانش شرکت پژوهش و فناو

چکیده:

در این مقاله،رویکردهای دانش افرینی اگاهانه بر اساس نظامنامه مدیریت دانش در شرکت پژوهش و فنآوری پتروشیمی بررسی می شود تا در بسترهای دستیابی به توسعه متوازن و با لنده صنعت پتروشیمی کشور،طرحهای لازم برای افزایش سرمایه دانش بخشهای صف وستاد شرکت مزبور تدوین و به اجرا در اید . تبیین نظامنا مه مدیریت دانش در دانش افرینیصنعت پتروشیمی کشور هما نند باز کردن " جعبه سیاه " است . صنعت پتروشیمی صرفا با دانش نیروهای متخصص وماهر هوشمند نمی تواند دانش افرینی را نا دیده بگیرد و در صدد تو سعه اتی ان برای دستیابی به ارزش افزوده بالای اقتصادی براید،بلکه نیاز به تعبیه سازوکارهای نوینی در دانش کسب شده و دانش خلق شده دارد تا بتواند نو مایگی وتازگی دانش را در خدمت نه تنها حل مشکلات تولیدی،صنعتی،اقتصادی و تجاری در اورد بلکه باید بتواند به ترسم بزرگراههای کسب موفقیت در محیط برتر اینده برای رسیدن به مقصد رفاه وتعالی جامعه ایرانی بپردازد . اگر دانش،حاصل سالها تلاش مجموعه های نیروی انسانی در درون صنعت ودانشگاهها تلقی شود اندوخته،دارایی و سرمایه بین نسلی قلمداد خواهد شد که هزینه های گزاف شناسایی ، ایجاد،پرورش و بهینه – وری ان را کل جامعه پرداخت کرده است . بهره گیری از روشها ،فرایند،سازوکارها در چارچوب رویکرد و استراتژیهای تبیین نظامنامه برای تولید،حفظ و احیای دانش صنعت پتروشیمی کشور نه تنها موجب تقویت ذخایر فکری ، عملی و تجربی کارکنان ومدیران ان صنعت می شود،بلکه الگوی مناسبی برای دیگر صنایع و حتی دانشگاهها برای بر خورداری از کار بست های تولید ، ذخیره سازی دانش ، دریافت دانش تولید شده و موجو د می شود . توجه به این جنبه ها از مدیریت دانش ،دانشگاه و صنایع را به عنوان سرچشمه های تولید ، خلق و باز پروری دانش در کشور مطرح می کند